Var tjugonde svensk får tjocktarmscancer någon gång i livet. De som har en genförändring som orsakar Lynch syndrom löper en betydligt högre risk. Genförändringen ökar också risken för cancer i livmoder, äggstockar och urinvägar. Risken att drabbas av tjocktarmscancer om man har Lynch syndrom ökar ju fler släktingar som drabbats av sjukdomen.

SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) har granskat en internationell hälsoekonomisk analys baserad på 32 studier och beräkningarna visar att när någon drabbats av tjocktarmscancer före 50 års ålder innebär utredning av den personen och dennes nära släktingar för att fastställa Lynch syndrom en låg eller måttlig kostnad per hälsoeffekt. 

En tidig upptäckt underlättar behandlingen och är mindre kostnad för samhället jämfört med att behandla tjocktarmscancer i senare stadium, enligt SBU. Detta eftersom prognosen är bättre och framtida cancer hos anhöriga kan undvikas.

SBU:s rapport finns här.