Projektet har löpt över tre år och i en utvärdering som gjorts föreslås projektet i fortsättningen ingå i Skånevård Sund. Enligt Helsingborgs Dagblad, HD ska regionstyrelsen ta beslut i frågan nästa vecka.

Per Hammarlund, representant för Nordvästra Skånes läkareförening, säger till HD att man från fackligt är orolig för att inte få behålla Hälsostadens egen sjukhusledning, vilken man menar har varit en framgångsfaktor.

– Det förstår man om man läser utvärderingen. Det står att vi har en administrativ överbyggnad som anses omotiverat stor med tanke på det ekonomiska underskottet. Ekonomin kommer inte att tillåta att vi har en egen sjukhuschef, personalchef och ekonomichef. Men blir vi av med vår ledning faller också det som skapat framgång för Hälsostaden, säger han till tidningen.