Folkhälsomyndigheten rapporterar på sin webbplats att »influensasäsongen 2015–2016 dominerades av influensa A(H1N1)pdm09, den så kallade svininfluensan, med en mindre våg av influensa B/Victoria mot slutet av säsongen«.

Myndigheten slår fast att säsongen var intensiv men att antalet laboratorieverifierade fall var färre jämfört med föregående säsong. Dock var det fler som behövde intensivvård jämfört med förra säsongen.

Vaccinationstäckningen bland 65-åringar och äldre låg på knappt 50 procent.