Patienten skulle hämta ut läkemedel på ett apotek, men receptet var inte tillgängligt. Apoteket ringde då upp vårdcentralen. Läkaren som tog emot samtalet hade ingen tidigare kännedom om patienten, och kunde inte heller läsa patientjournalen, eftersom den var spärrad av patienten. Läkaren gick då in i Läkemedelsförteckningen via nödåtkomst och märkte att patienten tidigare hämtat ut beroendeframkallande läkemedel utfärdade av olika läkare hos olika vårdgivare.

Läkaren makulerade det aktuella receptet, som var utskrivet av en annan läkare på vårdcentralen och hade ett senarelagt expedieringsdatum. Läkaren informerade patienten om åtgärden och att hen måste boka en tid för ett nytt läkarbesök för att få recept och att hen även måste öppna sin patientjournal.

Patienten, som är kritisk till att läkaren gick in i Läkemedelsförteckningen och till att receptet makulerades, anmälde ärendet till IVO.

I sitt svar till IVO säger vårdgivaren att händelsen diskuterats i arbetsgruppen på enhetsnivå. Läkarens handlande bedömdes som rimligt och skulle inte medföra någon skada. Om inte läkaren hade gjort en nödöppning av Läkemedelsförteckningen hade en vårdskada kunnat inträffa, skriver vårdcentralen i sitt yttrande.

IVO kritiserar läkaren för intrånget i Läkemedelsförteckningen. Enligt IVO har det inte varit en sådan akut nödsituation som skulle kunna ge läkaren rätt att frångå det lagstadgade kravet på patientens uttryckliga samtycke.

Samtycket som krävs ska, enligt Lagen om läkemedelsförteckning, vara otvetydigt och uttryckligt. Det är bara om patienten inte själv kan lämna sitt medgivande, till exempel på grund av medvetslöshet, och det inte finns någon annan med behörighet att lämna samtycke som uppgifterna i Läkemedelsförteckningen får lämnas ut om det är nödvändigt för att patienten ska kunna få den vård som hen oundgängligen behöver.

IVO riktar ingen kritik mot att receptet makulerades.