Maria Roupe. Foto: Privat 

Maria Roupe, ST-läkare i internmedicin vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, Mölndal, är en av de sju ST-läkare som i slutet av maj utexaminerades från det nya ledarskapsprogrammet med pedagogisk inriktning. Hon berättar för Läkartidningen att hon ända sedan grundutbildningen haft ett intresse för utbildning och undervisning.

– Jag har sökt mig till sådana uppdrag när de har dykt i olika sammanhang, som de gör hela tiden i vårt arbete.

Maria Roupe tycker att det finns mycket förbättringspotential i den kliniska utbildningen, inte minst efter det senaste decenniets kraftiga utbyggnad av läkarutbildningen.

– Då krävs det en planering för att man ska kunna ta emot det stora antalet nya studenter och ändå ge en bra utbildning. Det är en jätteutmaning som jag tror att många kliniker behöver arbeta vidare med.

Förutom kunskap om hur lärandet sker i klinisk praktik och hur den kliniska lärandemiljön kan förbättras har utbildningen också gett henne en trygghet i rollen som lärare.

– Jag ser mig själv som lärare nu. Tidigare har jag bara sett mig som handledare, och då tycker jag att lärare är att ta det ett steg längre.

Som examensarbete har deltagarna genomfört ett pedagogiskt projekt i den egna verksamheten. Maria Roupe har i sitt projekt tagit fram en liten manual som ska delas ut till handledarna på kliniken när läkarstudenterna kommer för sin långa internmedicinska placering, så att man som handledare vet vad som förväntas av en själv och av studenterna.

– Jag insåg att vi har varierande kunskap kring vad som förväntas av oss. När studenterna kommer till avdelningen tar alla hand om dem på ett väldigt vänligt sätt, men det kan råda osäkerhet kring vad studenterna har för mål med sin placering, säger Maria Roupe, som hoppas att nu få möjlighet att jobba vidare med utbildningsfrågor på ett mer övergripande plan.

– Jag har sedan i höstas tagit över ansvaret för de studenter som kommer till oss för den längre internmedicinska placeringen. Men det är lokalt på vår egen klinik. Det skulle vara roligt att jobba med det lite mer övergripande på läkarprogrammet.