Morgonmöte. Kirurgkliniken, Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Ur artikeln Överbeläggningar: »Man känner sig maktlös inför situationen« i Läkartidningen nr 15/2016.

Foto: Gustav Nyberg

Redan i mars larmade läkarna på Mälarsjukhusets kirurgklinik för att något måste göras åt sjuksköterskeflykten. Man förklarade sin oro i ett brev till sjukhusledningen och önskade få till ett möte för att diskutera läget. Men sedan dess har inte mycket hänt, förutom att situationen förvärrats ytterligare.

– Läget är värre än någonsin just nu. Vi tror hela tiden att vi har nått botten, men det visar sig att man kan falla lite till, säger Elin Karlsson som är kirurg vid Mälarsjukhuset och vice ordförande i Sörmlands läkarförening.

I mitten av juni skickades åter ett brev från kirurgklinikens personal. Den här gången med klinikens verksamhetschef och fem sektionschefer som avsändare och landstingsstyrelsen som mottagare. Innehållet är ännu en gång en beskrivning av situationen och man konstaterar att endast fyra sjuksköterskor kommer att finnas kvar på kliniken i september. Många av dem som i dag jobbar har redan sagt upp sig och har bara uppsägningstiden kvar. Om inget görs kommer det i princip inte finnas någon kirurgisk vårdavdelning kvar till hösten.

– Vår verksamhet har gradvis försämrats och nu är läget urakut. Som jag uppfattat det finns det inga konkreta förändringar som ska göras i nuläget. Men i höst har kirurgklinikens personal redan försvunnit. Då är det för sent, säger Elin Karlsson. 

I brevet föreslår de sex cheferna en lösning som innebär att inhyrd personal bemannar tolv vårdplatser på kirurgavdelningen i väntan på att situationen löser sig. Man skriver också att man fått ett löfte från ett bemanningsföretag om att nödvändig personal ska kunna levereras. Elin Karlsson menar att man från fackligt håll inte har någon åsikt om hur man löser situationen, bara att man hittar en lösning som är långsiktig och innebär en god arbetsmiljö.

– Just nu upplever vi att man inte riktigt vet vad man ska göra åt situationen och att man inte har någon lösning från högre ledning. Svaret de fått på brevet är att beslutet ligger på divisionscheferna, så man bollar det dit istället.

Maria Söderkvist, divisionschef för medicinsk service i landstinget, säger till Dagens Medicin att hon inte delar synen på att bemanningsföretaget kan leverera sjuksköterskor, eftersom landstinget fått ett annat besked då man tidigare varit i kontakt med företaget. 

Elin Karlsson säger att många på kirurgkliniken upplever det som en bra arbetsplats där man vill jobba kvar, men att de förslag på förändringar som kommer från medarbetarna inte tas till vara av den högre ledningen.

– Beslut måste fattas nära de som besluten berör och verksamhetscheferna måste få mandat att driva förändringsarbetet. Jag tycker att det har varit toppstyrt och svårt att få till bra förändringar. 

Läkartidningen har tidigare berättat om den överbeläggningsproblematik som råder vid kirurgkliniken på Mälarsjukhuset. Även då var anledningen till de stängda vårdplatserna och tillika överbeläggningarna sjuksköterskebristen.  Och den dystra trenden ser inte ut att vända. Snittsiffrorna över överbeläggningar vid Mälarsjukhuset för årets fyra första månader visar på fortsatt höga nivåer – 10,8 överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser i januari, 10,5 i februari, 10,4 i mars och 12,1 i april.

– Läkarna har stora problem, patientsäkerheten är hotad, arbetsmiljön är också hotad och det är svårt att hinna ge patienten en bra vård när man inte har platser eller tillräckliga resurser, säger Elin Karlsson.

Även infektions- och lungkliniken är hårt drabbad. I ett brev till landstingspolitikerna beskriver verksamhetschefen, enligt Dagens Medicin, att verksamheten kraftigt måste reduceras, eftersom 18 av 31 sjuksköterskor saknas.

 Läs tidigare artiklar:

Överbeläggningar: »Man känner sig maktlös inför situationen« 

Överbeläggningar: »Stora problem kräver nytänkande«

7 av 10 sköterskor slutar på Mälarsjukhusets kirurgavdelning

Vårdplatsbristen viktig fråga för Läkarförbundet