Det var förra året som polisen via schweizisk polis uppmärksammades på att läkaren laddade ner barnpornografiskt material. Detta ledde till en husrannsakan då närmare en halv miljon barnpornografiska bilder och över 8000 filmer med barnpornografiskt innehåll hittades i läkarens hem.

Polisen upptäckte också att läkaren i smyg hade fotograferat unga pojkar, deras föräldrar, syskon och sjuksköterskor i samband med läkarundersökningar på skolor i området. Undersökningarna gällde olika problem med könsorganen. Läkaren hade också skapat filmer med musik och närbilder på pojkarnas könsorgan.

Två filmer visade att läkaren i sitt hem rörde vid två unga pojkars könsorgan medan de sov.

De flesta gärningarna ägde rum mellan 2013 och 2015. De sexuella övergreppen ägde rum 2009. Samtliga pojkar var under 15 år då gärningarna skedde.

Läkaren erkänner de sexuella övergreppen och innehav av barnpornografiskt material, men säger att han raderat bilder och filmer när han förstått innehållet, och han har inte spritt något material. Han erkänner också att han köpte en spionkamera dold i en penna och filmade vanliga undersökningar av pojkarnas könsorgan med hjälp av den. För att få en sexuell kick redigerade han filmerna så att de fokuserade på pojkarnas kön. Han satte även musik till filmerna. 

Läkaren döms nu av Falu tingsrätt för två fall av sexuellt övergrepp mot barn, ett 30-tal fall av grovt barnpornografibrott, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering vid 33 tillfällen, 30 fall av kränkande fotograferingbarnpornografibrott, samt försök till utnyttjande av barn för sexuell posering.

Tingsrätten skriver i domen att de sexuella övergreppen nästan liknar våldtäkt mot barn och är snubblande nära att bedömas som grova, varför det är mycket allvarligt.

Barnpornografibrotten ska anses som grova enligt domskälen eftersom de har utgjort ett led i en brottslig verksamhet som utövats systematiskt och i större omfattning. Dessutom har gärningsmannen som läkare i en undersökningssituation utnyttjat sin ställning och missbrukat ett särskilt förtroende.

Läkaren har undersökt barnen professionellt och oklanderligt, skriver tingsrätten, men samtidigt filmat deras kön och instruerat dem att blotta sig för honom, vilket han senare har utnyttjat för att framställa barnpornografiska filmer. Tingsrätten anser därför att det är styrkt att pojkarna poserat sexuellt, även om det skett omedvetet. Även dessa brott anses grova med tanke på att han utnyttjat sin förtroendeställning och att det skett systematiskt och i stor omfattning.

Läkaren är tidigare ostraffad. Påföljden hade kunnat bli längre, men eftersom han troligen kommer att mista sin läkarlegitimation dömer tingsrätten till fyra års fängelse.

Läs tidigare artiklar:

Åtalas för sexuella övergrepp och grovt barnpornografibrott

Anhållne skolläkaren häktades