Bristen på utbildningsplatser inom anestesi och intensivvård har satt käppar i hjulet för Region Skånes satsning på akutläkare som egen specialitet. Men nu har man hittat lösningen – på andra sidan sundet. Från och med i höst kommer blivande svenska akutläkare att kunna genomgå delar av sin utbildning på Själland, i områdena runt Köpenhamn.

– Det är inte alls unikt att en svensk läkare väljer att vidareutbilda sig i Danmark genom att ta en anställning på ett sjukhus. Men det här handlar om svenska läkare med svenska villkor som åker till Danmark och fullgör sidotjänstgöringen, säger Carl-Axel Bankert, som jobbar med förhandlingsfrågor på Läkarförbundet Skåne och är en av dem som varit med under processen.

Bakgrunden är att trycket på utbildningsplatser inom anestesi och intensivvård i Skåne är för stort, vilket gör att uppbyggnaden av akutläkardisciplinen inte går så snabbt som man önskat. Samtidigt saknar Danmark för tillfället specialiteten akutläkare. Därför kan nu blivande danska akutläkare utbildas vid Region Skånes sjukhus. Samarbetet har således två vinnande parter, enligt Carl-Axel Bankert, även om vägen dit har kantats av en hel del juridiska stötestenar.

Bland annat saknar Danmark en motsvarighet till den svenska arbetsskadeförsäkringen, det vill säga att man är skyddad under resor till och från arbetet samt på arbetsplatsen.

– En hel del av dem som kommer att jobba i Danmark reser fram och tillbaka, även om man under veckan bor på orterna. Skulle något hända på tåget eller om man snubblar på perrongen så skulle man inte vara skyddad med danska villkor, säger Carl-Axel Bankert.

Det finns också skillnader i föräldrapenningen och arbetstider.

– Vi har ju 40 timmars arbetsvecka plus jour, medan man i Danmark har 37 timmarsvecka inklusive jour. Det skiljer sig åt ganska väsentligt och där har vi haft ett resonemang om att scheman måste anpassas för de svenska läkarna så att de någorlunda följer det danska systemet, säger Carl-Axel Bankert.

Samarbetet ska pågå under 9 år och sammanlagt ska 54 svenska läkare utbildas i anestesi och intensivvård på Själland. Varje svensk läkares utbildningsperiod blir på ett halvår.

Carl-Axel Bankert säger att avtalet är unikt och tror att det kan bana väg för framtida samarbeten.

– Vi har lagt ner mycket tid och kraft på det här. Under arbetet har vi gått igenom regelverket och jag tror att det kan vara fler som följer efter. Vi har ju avtal på sjukvårdssidan för patientströmmar och hur man kan hjälpa varandra där, men det här handlar ju om anställda, vidareutbildning, anställningsvillkor och kollektivavtal.

Även samarbetet med Region Skåne menar Carl-Axel Bankert har varit positivt.

– Vi har ibland kommit in sent i processen då mycket redan varit klart. I det här arbetet har Region Skåne tagit kontakt med oss i ett tidigt skede och vi har verkligen haft det som vi kallar för samverkan. Vi har kunnat hjälpas åt med tankar och idéer, säger han.