Det är läkemedelsföretagens europeiska paraplyorganisation EFPIA som enligt en ny uppförandekod, EFPIA Disclosure Code, bestämt att värdeöverföringar från läkemedelsindustrin till personal eller organisationer inom hälso- och sjukvården ska göras offentliga.

Den 1 juli ska all information för 2015 vara inne i LIF:s databas. Hittills har närmare 60 läkemedelsföretag rapporterat in sina uppgifter. Det kan röra sig om konsultarvoden till en enskild läkare på en tusenlapp. Det kan också handla om sponsring av ett arrangemang med flera hundra tusen kronor.

Ingen person ska ha namngivits utan medgivande. Ersättningar till personer som inte lämnat medgivande redovisas anonymt i klump.

Läs tidigare artikel:

Läkares ersättning från läkemedelsindustrin ska redovisas öppet