Läkartidningen berättade tidigare i år om Regionala cancercentrum i samverkans, RCC, rekommendationer gällande vilka som blir nationella vårdenheter för sex typer av åtgärder inom cancervården. Nu skriver RCC i ett pressmeddelande att samtliga föreslagna landsting och regioner beslutat att följa dessa rekommendationer.

– De nu tagna besluten visar att landsting och regioner kan samverka på nationell nivå i dessa mycket komplicerade frågor. Det är ett stort framsteg och skickar en tydlig signal om att patientperspektivet får väga tungt i utvecklingen av cancervården, säger Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare vid SKL och ordförande i RCC i samverkan, i pressmeddelandet.

Från och med den 1 januari 2017 ska de nationella vårdenheterna vara i gång.

Följande blir nationella vårdenheter för de sex åtgärderna:

Kirurgi med botande syfte vid matstrups- och magsäckscancer:

  • Kirurgi för matstrupscancer vid definierade, ovanligare och komplicerade tillstånd: Karolinska universitetssjukhuset och Skånes universitetssjukhus.
  • Övrig kirurgi med botande syfte vid matstrups- och magsäckscancer bör koncentreras till högst sex sjukhus i landet, ett per sjukvårdsregion. 

Behandling av analcancer:

  • Radiokemoterapi: Akademiska sjukhuset, Norrlands universitetssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Skånes universitetssjukhus.
  • Kirurgi vid analcancer (salvage surgery): Sahlgrenska universitetssjukhuset och Skånes universitetssjukhus.

 Behandling av vulvacancer: Karolinska universitetssjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Skånes universitetssjukhus och Universitetssjukhuset Linköping.

Isolerad hyperterm perfusion: Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Cytoreduktiv kirurgi med intraperitoneal kemoterapi för behandling av cancer i bukhinnan (CRS/HIPEC):
 Akademiska sjukhuset, Karolinska universitetssjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Skånes universitetssjukhus.

Läs tidigare artiklar:

De blir nationella vårdenheter 

RCC föreslår ytterligare centralisering av cancerbehandlingar