Jörgen Lundälv har tittat på kommentarer till artiklar om Macchiarini på nätet. 

Foto: Umeå universitet

Jörgen Lundälv, docent i trafikmedicin vid Umeå universitet, har granskat 314 kommentarer till 55 artiklar i nätversionerna av Läkartidningen, Dagens Medicin och Sjukhusläkaren under en månad med anledning av rapporteringen om Macchiariniskandalen. I nr 3/2016 av Svensk Kirurgi presenteras studien [Lundälv J. Macchiariniaffären och primum non nocere. En mediestudie om reflekterande forskare och läkare i tre medicinska tidskrifter. Svensk Kirurgi. 2016;74:124-7].

Jörgen Lundälv har bland annat tittat på vilka det var som skrev kommentarer, deras medicinska bakgrund och innehållsfokus i debatten.

Av de 55 artiklarna kom 20 från Läkartidningen, 10 från Sjukhusläkaren och 25 från Dagens Medicin.

117 av de 314 kommentarerna, eller 37 procent, fanns i Läkartidningen, 34 stycken, eller 11 procent, i Sjukhusläkaren, och 163 stycken, eller 52 procent, i Dagens Medicin.

Det som debatterades mest i kommentarsfälten var KI-ledningens agerande. 121 av de 314 kommentarerna handlade om detta. På andra plats kommer själva granskningsprocessen med 77 kommentarer. På tredje plats hade Läkartidningen etikfrågor, och de andra två tidningarna kategorin ”Annat”.

Bara en av kommentarerna i Läkartidningen skrevs anonymt. Därför framgår fler uppgifter om debattörerna där än i Dagens Medicin, där cirka hälften var anonyma, eller i Sjukhusläkaren, som hade cirka en tredjedel anonyma kommentarer.

Kliniskt verksamma läkare och pensionerade läkare stod i större utsträckning för kommenterandet än forskare och andra medicinska företrädare. Där skiljer sig dock Läkartidningen från de övriga där cirka en tredjedel av kommentarerna skrivits av forskare.

I 62 fall framgick inom vilken specialitet de som kommenterade artiklarna på Läkartidningens sajt verkar och där kom en överväldigande del av kommentarerna, 34 stycken, från psykiatrin, 8 från kirurgin och 6 från pediatriken.

Sjukhusläkaren var den tidning med flest kommentarer av kvinnor, 32 procent. I övriga tidningar kom bara cirka 10 procent av kommentarerna från kvinnor.

Läs mer: Svensk Kirurgi nr 3/2016