Ulf Norehn, vd Swedish Hospital Partners, överlämnade en modell av Nya Karolinska Solna till Melvin Samsom, sjukhusdirektör för Karolinska universitetssjukhuset. På plats också finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M). Foto: Maj-Lis Koivisto

Vid visningen överlämnade Ulf Norehn, vd Swedish Hospital Partners, en symbolisk »nyckel« i form av en modell av sjukhuset till sjukhusdirektör Melvin Samsom. Flytten av de första två verksamheterna kan nu börja på riktigt.

Detaljplaneringen har pågått länge och kommer att fortsätta fram till slutet av november. Då blir Tema hjärta och kärl samt barnsjukvården inom Tema barn och kvinnosjukvård de första verksamheterna att ta plats in i den nya byggnaden på Eugeniavägen 23.

Hela barnsjukvården hamnar i en byggnad där vården är familjecentrerad, berättar Boubou Hallberg. Barnen kommer att ha sina föräldrar på plats, och man kommer även att kunna vårda sjuka mammor och barn i samma rum, vilket är unikt, enligt honom.

– Samvård är ett koncept som Karolinska utvecklat och innebär att vi inte kommer att behöva separera mor och barn.

NKS är byggt för ett nytt temabaserat sätt att organisera vården. Lokalerna möjliggör för personalen att arbeta i team direkt hos patienten. Neonatalavdelningarna på Huddinge och Danderyd är redan ombyggda för att passa det nya arbetssättet. 

Antalet platser i neonatalverksamheten blir 72 stycken fördelat på de tre sjukhusen.

– Vi får större yta, 3 400 kvadratmeter i stället för 1 800, som det är nu, säger Boubou Hallberg. 

Den trådlösa övervakningen gör att man kan låta familjerna vara i sitt rum med stängd dörr.

– Vi har testat detta på Huddinge, och det fungerar utan att vi behöver öka bemanningsmixen, säger han.

27 november flyttar de första tolv patienterna från barnsjukvården in.

– Vi räknar med att vi har tolv patienter under intensivvård denna dag, och själva flytten kommer att ta 13 minuter per patient, enligt ett strikt körschema, säger Boubou Hallberg.

De första patienterna flyttar dock in redan veckan innan. Den 20 november tar verksamheten inom Tema hjärta och kärl lokalerna i besittning. Dessförinnan har all personal utbildats i lokaler, teknik och arbetssätt, samt genomfört en stor driftssättningsövning, som äger rum 26 oktober.