I en HTA-analalys har metodrådet SLL-Gotland kommit fram till att det i nuläget inte finns vetenskapligt underlag för att implementera metoden att diagnostisera värksvaghet via laktatmätning. Det som saknas är framförallt en randomiserad interventionsstudie.

Ni skriver själva i artiklarna att det behövs mer studier.

– Ja, och det är det som pågår nu, säger Eva Wiberg-Itzel, som säger att hon hade kunnat berätta det för metodrådet om det hade talat med henne.

– På södersjukhuset pågår ett implementeringsprojekt för att kunna använda metoden i klinik och till hjälp har jag tagit stora delar av den europeiska professionen, det är åtta länder i Europa med kända obstetriker som deltar.

Men Södersjukhuset gick ju ut i mars och sa »nu inför vi det här«. Det är också så verksamhetschefen beskriver det. Hon sa ju att ni skulle göra en studie »i stället« efter HTA-analysen.

– Det stämmer inte riktigt, det är ett projekt som har varit i gång sedan i höstas med åtta olika länder, och vad är en studie och vad är ett projekt och när är det kvalitetskontroll och när är det forskning? Det är jättesvårt, det är ett gränsland.

Men vad är det om det inte är implementering och inte forskning?

– Ja, alltså egentligen handlar det om en implementering i klinik men eftersom det är jättesvårt har jag försökt gå en mellanväg. Men nu har jag pratat med etiknämnden och kommit överens om en ansökam till dem så att det är klart även om det är i gränslandet.

En annan sak metodrådet hade kunnat få besked om i fall de hade talat med henne är enligt Eva Wibeg-Itzel att det finns fler studier än de sex som analyserades.

– Det finns en stor studie på 3 000 kvinnor som man inte har tagit med över huvud taget, och likadant en studie där jag försökt behandla de här kvinnorna. Det finns också en publicerad experimentell studie som saknas.

Metoden har i pressmeddelanden och medier framställts som en metod för att kunna ta ställning till förlossningssätt i ett tidigare skede. Det är också med den utgångspunkten som HTA-analysen är gjord. Men enligt Eva Wiberg-Itzel handlar metoden bara om ge information om hur livmodern mår. Livmodern är en muskel och om den är överansträngd kan det vara mindre riskfyllt, både för mor och barn, att låta den vila än att driva på med värkstimulerande dropp, förklarar hon.

Men det beskrivs i pressmeddelandet som en metod för att minska antalet långdragna förlossningar.

– Vilket ju är helt galet, och jag är ledsen att det står så.

Men du är ju citerad.

– Ja, men just den delen läste jag dåligt. Jag läste den efteråt och tänkte »hjälp!«. Och du kan tänka dig vad barnmorskorna har sagt.

Du har blivit intervjuad i bland annat Dagens Nyheter där du säger samma sak.

– Dagens Nyheter har jag inte talat med. De har skrivit utifrån pressmeddelandet.

HTA-analysen kom till stånd efter att ett företag kontaktade landstinget för att sälja utrustning för att mäta laktat. Företaget grundades av bland andra Eva Wiberg-Itzel, men i dag säger hon att hon inte har någon koppling till det, även om hennes man har det.

Har inte företaget ett visst ansvar för den här situationen genom att de vände sig till beställarna i stället för att gå via professionen?

– Ja, det är helt vansinnigt, och jag har faktiskt pratat med dem och sagt att så här får man inte göra. Tyvärr talade de inte med mig utan körde på på sitt håll och då hamnar jag och projektet i kläm.

Läs även:

Södersjukhuset backar om metod att förutsäga kejsarsnitt