I hälsokontot kan privatpersoner över 18 år kostnadsfritt lagra den information som de själva vill och även välja att dela den med andra.

Med hjälp av olika applikationer kan uppgifterna sedan bearbetas på olika vis. Det kan till exempel handla om att få påminnelser om när det är dags för vaccinationer eller den egna konditionsutvecklingen utifrån data från träningsaktiviteter som man lagt in.

Framöver ska man kunna prenumerera på information från hälso- och sjukvården, till exempel labbsvar och uppgifter ur journaler.

– Det är bara användaren själv som förfogar över uppgifterna som sparas på kontot. eHälsomyndigheten har inte tillgång till dem och kan inte heller läsa innehållet i någons personliga hälsokonto, säger Erika Burlin Hellman, presskontakt på eHälsomyndigheten.

Landstingen arbetar nu med att göra patientjournaler tillgängliga på nätet och det är genom det arbetet som privatpersoner kan samla uppgifter från hälso- och sjukvården på sitt hälsokonto.

Det är olika hur långt tillbaka man kan få tillgång till sina uppgifter.

– Alla uppgifter är inte digitaliserade. Men man kan själv lägga in uppgifter om till exempel vaccinationer på sitt hälsokonto om man har dem, säger Erika Burlin Hellman.

För närvarande söker eHälsomyndigheten kontakt med appleverantörer, som via webbplatsen kan utveckla applikationer till tjänsten.

Regeringen har satt som mål att Sverige ska vara bäst i världen på e-hälsa 2025. eHälsomyndigheten ansvarar för att förverkliga den visionen. Redan idag är nästan all recepthantering elektronisk, och via myndighetens hemsida kan personer över 18 år komma åt sin receptinformation via tjänsten Läkemedelskollen.