Som Läkartidningen tidigare har berättat inledde Riksrevisionen i slutet av 2014 en granskning av varför kompetensförsörjningen fungerar så dåligt inom hälso- och sjukvården.

– När vi började var det rätt så oklart varför det var en sådan brist. Ambitionen var att försöka hitta orsakerna och ta reda på var propparna i utbildningssystemet och för dem som kommer från tredje land finns, säger Anna von Bothmer.

Under 2015 uppmärksammades dock frågorna på andra sätt, inte minst genom utredningen »Effektiv vård«. 

– Den tar upp detta med utbildningssystemet, de bitarna som vi också hade tänkt lyfta vilket gjorde att det inte var relevant att fortsätta. Det som inte tas upp i den är det vi har sett när det gäller mottagandet av läkare från tredje land för att få in dem på ett snabbt sätt. Där kanske vi kan göra något framöver, men det är inget bestämt ännu, säger hon.

Det kan också bli så att Riksrevisionen framöver följer upp och granskar vad som händer med de förslag som finns i »Effektiv vård«. 

– Problemen kvarstår, och vår ambition var att visa på var de finns. Nu har de tagits upp i utredningen, och då kanske det är viktigare att göra en granskning senare och titta på vad det faktiskt blivit av de här problemen. Men det är inte bestämt ännu, säger Anna von Bothmer. 

Läs tidigare artikel:

Nu sätts sjukvårdens bemanningsproblem under lupp