Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, har i en rapport kommenterat en internationell kunskapsöversikt om kirurgisk simuleringsträning från 2014 och konstaterar att den kirurgtekniska färdigheten kan förbättras med simuleringsträning, även om det är svårt att få en samlad bild på grund av studiernas varierande upplägg och innehåll. Jämförelsegrupperna i studierna var oftast »ingen simuleringsträning« eller patientbaserad träning.

Översikten omfattade 34 studier med 954 ST-läkare och 19 olika kirurgiska metoder.

Studerade ingrepp var bland annat:

  • laparoskopisk borttagning av gallblåsa, äggledare, eller tjocktarm, ljumskbråcksoperation och reflux­operation,
  • endoskopisk undersökning av tjocktarm, matstrupe, tolvfingertarm, urinblåsa eller struphuvud, endoskopisk bihålekirurgi eller prostata­resektion, och
  • hjärtkateterisering, blodkärlskirurgi, bukhinneoperation och grå starr-operation.

Läkarna i studierna var på väg att specialiseera sig inom allmänkirurgi, internmedicin, gastroenterologi, gynekologi, urologi, oftalmologi, otolaryngologi eller ortopedi.