Läkaren godtar tingsrättens dom när det gäller två fall av sexuellt övergrepp mot barn och två fall av barnpornografibrott av normalgraden. Straffvärdet för dessa brott uppgår till åtta månaders fängelse enligt överklagandet.

Läkaren har varit häktad sedan 25 januari och yrkar att hovrätten försätter honom på fri fot.

När det gäller de övriga punkterna där läkaren fälldes yrkas att tingsrättens dom ändras och att åtalen för kränkande fotografering, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, försök till utnyttjande av barn för sexuell posering, barnpornografibrott och grovt barnpornografibrott ogillas. Skadestånden som hör ihop med ovanstående punkter bör lämnas utan bifall, enligt överklagandet.

Läkaren har medgett att han i hemlighet filmat målsägarna samtidigt som han undersökte dem, men förnekar brott eftersom lagstiftningen inte omfattar fotografering eller filmning på läkarmottagning. »Om lagstiftaren avsett att läkarmottagningar/sjukhus skulle omfattas så hade det också framgått av i vart fall lagens förarbeten«, skriver försvaret.

Filmningen av målsägarnas könsorgan vid undersökningarna var inte heller utnyttjande av barn för sexuell posering eller försök därtill eftersom några särskilda arrangemang eller instruktioner inte gjordes eller gavs. Det handlar, enligt försvaret, om fyra filmer per år, vilket inte är vare sig omfattande eller systematiskt. 

Läkaren dömdes för innehav av närmare en halv miljon barnpornografiska bilder och över 8 000 barnpornografiska filmer. Men enligt överklagandet handlar det inte om vare sig barnpornografibrott eller grovt barnpornografibrott. Filmerna och bilderna bestod i flera falla av dubbletter eller kopior, och en del var raderade men återskapade av polisen. De var alltså inte så många som åtalet gjorde gällande. Det är inte heller visat att läkaren har spridit barnpornografi, skriver försvaret.

Skadestånd är en ersättning för den kränkning som uppkommit i anslutning till den brottsliga gärningen. Inget av de barn som filmades vid undersökningarna kände till eller ens anade vad som pågick, skriver försvaret.

När det gäller skadestånden för de sexuella övergreppen är det i det ena fallet för högt tilltaget och i det andra fallet är det inte visat bortom rimligt tvivel att det är rätt målsägare, enligt överklagandet.

Åklagare Helena Falkerby har inte läst överklagandet och vill inte kommentera om även åklagarsidan tänker överklaga domen.

– Vi har till 7 juli på oss att självständigt överklaga domen och till 14 juli på oss att lämna in ett anslutningsöverklagande, säger hon.

Domen

Läkaren erkände samtliga omständigheter i förundersökningen och i rättegången och dömdes till fyra års fängelse och närmare 800 000 kronor sammanlagt i skadestånd till 42 målsägare. Han dömdes för två fall av sexuellt övergrepp mot barn, ett 30-tal fall av grovt barnpornografibrott, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering vid 33 tillfällen, 30 fall av kränkande fotografering samt försök till utnyttjande av barn för sexuell posering.

Läs mer:

Läkaren döms till fyra års fängelse