I sin rapport listar McKinsey 14 områden där en tillämpning av digitala tekniker kan minska kostnaden med upp till 25 procent över en period om tio år. Det innebär att bruttobesparingen under 2025, det sista året i perioden, skulle bli runt 180 miljarder kronor jämfört med om utvecklingen fortsätter som hittills och inga satsningar på e-hälsa görs. Man menar att i det »maximalt digitaliserande scenariot« år 2025 sparas 113 miljarder inom sjukhusvården, 45 miljarder inom primärvården och inom omsorgen för äldre och funktionshindrade 25 miljarder kronor.

Läs tidigare artiklar:

E-hälsovision ska göra Sverige bäst i världen

De 14 områden där digitaliseringen enligt McKinsey kan göra skillnad samt beräknad bruttobesparing 2025.

Tekniker för uppkoppling

 • Distansövervakning med hjälp av sensorteknik, 29 miljarder
 • Egendiagnos och rådgivning, 16 miljarder
 • Konsultationer på distans, 20 miljarder
 • Internetbokning, 7 miljarder
 • Digital egenvård, 5 miljarder
 • Övervakning av medicinering, 3 miljarder
 • Förebyggande folkhälsoarbete, 2 miljarder

Tekniker för automatisering

 • Integrerade journalsystem, 34 miljarder
 • Optimering av patientflöden, 12 miljarder
 • Personalallokering, 15 miljarder
 • Mobila verktyg för hemsjukvård och hemtjänst, 7 miljarder
 • Distansövervakning av intensivvård, 4 miljarder 

Avancerad dataanalys

 • Enhetlighet i vårdutförandet, 18 miljarder
 • Verktyg för kliniskt beslutsstöd, 11 miljarder

Totalt: 183 miljarder

Källa: McKinseys rapport »Värdet av digital teknik i den svenska vården«.