Vårdföretagarna vill ha ersättning för att utbilda ST-läkare i allmänmedicin, skriver organisationen i en tidigare replik till ST-läkarna i allmänmedicin. Ubildningsplatser inom gynekologi tar kvalificerade och erfarna specialistläkare i anspråk vilket kan påverka de privata vårdgivarnas verksamhet ekonomiskt, enligt Vårdföretagarna, som är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi.

I dagens debattartikel i Dagens samhälle svarar representanter för ST-läkarna i allmänmedicin att de uppskattar att Vårdföretagarna vill erbjuda utbildningsplatser, men att de mottagande företagen inte behöver betala lön:

»Vi vill i sammanhanget klargöra att vi kommer utan lönekrav. Vi är gratis arbetskraft för vårdgivaren. Vår lön betalas av SLL och respektive vårdcentral. Efter introduktion och under handledning bidrar vi till vårdinsatsen som vårdgivaren ersätts för«, skriver de.

För att lösa den akuta situationen behövs Vårdföretagarnas hjälp, skriver de också. För att lösa situationen på lång sikt behöver avtalen förtydligas och konkretiseras, något som också Vårdföretagarna håller med om.

Som Läkartidningen tidigare har berättat riskerar cirka 35 ST-läkare i allmänmedicin att inte bli färdiga med sin utbildning i tid på grund av att det saknas randningsplatser i gynekologi i Stockholms läns landsting. Vårdgivarna inom fritt vårdval har i sina avtal inskrivet att de ska ta emot ST-läkare, men antalet är inte preciserat. Landstinget arbetar för att lösa situationen så att de ST-läkare som berörs ska kunna avsluta sina studier i tid. 

Läs mer: 

Dagens Samhälle 15 juni: ST-läkarna: ”Vi är gratis arbetskraft”

Dagens Samhälle 7 juni: Privata vårdgivare måste få ersättning för att utbilda

Läkartidningen 25 maj: Problem i Stockholm att få randa inom gynekologi