Indelningskommittén ska lämna ett slutligt förslag till ny regionindelning nästa år, med målsättningen att reformen ska genomföras 2023. Men om det finns en samsyn bland berörda landsting kan några regioner gå före. Det är därför indelningskommittén redan nu i ett delbetänkande föreslår tre nya storregioner från 2019.

– Den bedömning vi gör är att det finns en acceptans för den här indelningen i de här områdena, sa Kent Johansson (C), en av de två ledamöterna i kommittén, vid en pressträff i dag, torsdag.

Enligt förslaget ska de fyra nordligaste länen, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland, bilda Norrlands län. Gävleborg, Uppsala, Södermanland, Västmanland, Örebro och Dalarna föreslås bilda Svealands län. Samtidigt föreslås Värmland gå ihop med Västra Götalands län.

Tanken är att de nya länen ska bildas 1 januari 2018. De nya regionerna eller landstingen – vad de ska kallas är inte avgjort – ska bildas 1 januari 2019, efter val till de nya fullmäktigeförsamlingarna i september 2018.

En skillnad jämfört med det förslag till regionindelning som presenterades i mars i år är att Halland inte är med i den västsvenska regionen. Utredarna gjorde ingen hemlighet av att förklaringen är det starka motstånd som finns i Halland mot att ingå i en storregion.

Nu kommer diskussionerna att fortsätta med Halland och övriga landsting vars framtida regiontillhörighet inte är klar. Att dessa diskussioner kan bli tuffa kanske man kan utläsa av det faktum att utredarna än en gång kände sig manade att gå igenom argumenten för att dagens landsting spelat ut sin roll.

– På de två största områdena, hälso- och sjukvård och regional utveckling fattas redan väldigt många beslut i olika samarbetskonstellationer. Genom att bilda regioner för man tillbaka besluten till de folkvalda församlingarna. Det blir ett tydligare och mer transparent beslutfattande, sa Kent Johansson.