Regeringen föreslog i budgetpropositionen för 2016 att kompletterande utbildningar för personer som avslutat utländsk utbildning skulle byggas ut. I dag finns de som riktar sig till läkare på Karolinska Institutet, Göteborgs universitet och Linköpings universitet. Dagens beslut innebär att även Lunds universitet och Umeå universitet får i uppdrag att bygga upp kompletterande utbildningar för läkare med utländsk utbildning.

– Du ska inte bara få ett jobb, utan också rätt jobb som motsvarar din kompetens. Många utrikes födda har i dag jobb som inte motsvarar deras utbildningsnivå. Det är slöseri både för samhället och för individen. Att de kompletterande utbildningarna nu startar på fler orter och inom fler områden gör att fler kan ta del av utbildningarna inom sitt yrke, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, i ett pressmeddelande.

Uppsala universitet får i uppdrag att skapa en kompletterande utbildning för apotekare och receptarier, och Malmö högskola en för tandläkare. Regeringen uppger också att fler uppdrag om dylika utbildningar kan komma i framtiden.