Foto: Colourbox

Förra året fanns i 23 885 genomsnittligt disponibla vårdplatser. Det är 727 platser färre än 2014, enligt SKL:s vårdplatsstatistik som nyligen uppdaterats med 2015 års siffror. Det motsvarar en minskning med 3 procent. 

Minskningen skedde främst i den somatiska vården, där antalet platser minskade med 3,5 procent. De somatiska vårdplatserna minskade procentuellt mest i Örebro (-10 procent), Halland (-9,2 procent) och Norrbotten (-6,8 procent), medan antalet platser låg stilla i Stockholms läns landsting.

I den psykiatriska vården var minskningen 0,6 procent, 27 platser, från 4 368 till 4 341 platser. Psykiatriplatserna minskade främst på Gotland och i landstingen Blekinge, Halland och Örebro.

Statistiken innehåller även uppgifter om antal läkarbesök. Även läkarbesöken minskade i antal totalt sett, med 0,3 procent till 28 305 000 besök. Minskningen står primärvården för, där antalet minskade från 14 758 000 besök år 2014 till 14 600 000 besök år 2015, vilket motsvarar en minskning med 1,1 procent. I den specialiserade somatiska vården blev besöken 0,4 procent fler, och i den specialiserade psykatriska vården ökade antalet besök med 1,4 procent, från 1 119 000 till 1 135 000 besök.

Ta del av hela statistiken här.

Genomsnittligt disponibla vårdplatser, inkl primärvård (även privata utförare)

20141)20151)Procentuell förändring
Stockholm5 1645 1630,0
Uppsala941923-2,0
Sörmland714685-4,0
Östergötland1 039998-3,9
Jönköping922878-4,7
Kronoberg563561-0,4
Kalmar661650-1,6
Blekinge422415-1,6
Skåne3 0982 974-4,0
Halland740672-9,2
Västra Götaland4 1514 032-2,9
Värmland670654-2,4
Örebro811729-10,1
Västmanland653638-2,3
Dalarna750732-2,4
Gävleborg618601-2,8
Västernorrland679672-1,0
Jämtland322316-1,8
Västerbotten826774-6,2
Norrbotten718669-6,8
Gotland150147-2,1

1) Antalen avrundade till hela vårdplatser.

Källa: SKL, Verksamhetstabeller 2015, tabell 32.