Foto: Colourbox

Förra året fanns i 23 885 genomsnittligt disponibla vårdplatser. Det är 727 platser färre än 2014, enligt SKL:s vårdplatsstatistik som nyligen uppdaterats med 2015 års siffror. Det motsvarar en minskning med 3 procent. 

Minskningen skedde främst i den somatiska vården, där antalet platser minskade med 3,5 procent. De somatiska vårdplatserna minskade procentuellt mest i Örebro (-10 procent), Halland (-9,2 procent) och Norrbotten (-6,8 procent), medan antalet platser låg stilla i Stockholms läns landsting.

I den psykiatriska vården var minskningen 0,6 procent, 27 platser, från 4 368 till 4 341 platser. Psykiatriplatserna minskade främst på Gotland och i landstingen Blekinge, Halland och Örebro.

Statistiken innehåller även uppgifter om antal läkarbesök. Även läkarbesöken minskade i antal totalt sett, med 0,3 procent till 28 305 000 besök. Minskningen står primärvården för, där antalet minskade från 14 758 000 besök år 2014 till 14 600 000 besök år 2015, vilket motsvarar en minskning med 1,1 procent. I den specialiserade somatiska vården blev besöken 0,4 procent fler, och i den specialiserade psykatriska vården ökade antalet besök med 1,4 procent, från 1 119 000 till 1 135 000 besök.

Ta del av hela statistiken här.

Genomsnittligt disponibla vårdplatser, inkl primärvård (även privata utförare)

20141) 20151) Procentuell förändring
Stockholm 5 164 5 163 0,0
Uppsala 941 923 -2,0
Sörmland 714 685 -4,0
Östergötland 1 039 998 -3,9
Jönköping 922 878 -4,7
Kronoberg 563 561 -0,4
Kalmar 661 650 -1,6
Blekinge 422 415 -1,6
Skåne 3 098 2 974 -4,0
Halland 740 672 -9,2
Västra Götaland 4 151 4 032 -2,9
Värmland 670 654 -2,4
Örebro 811 729 -10,1
Västmanland 653 638 -2,3
Dalarna 750 732 -2,4
Gävleborg 618 601 -2,8
Västernorrland 679 672 -1,0
Jämtland 322 316 -1,8
Västerbotten 826 774 -6,2
Norrbotten 718 669 -6,8
Gotland 150 147 -2,1

1) Antalen avrundade till hela vårdplatser.

Källa: SKL, Verksamhetstabeller 2015, tabell 32.