Ann-Christin Sundberg

Under våren har Västerbottens läns landsting bara klarat att ge två av tre patienter operation/åtgärd inom 90 dagar. Samma tid 2013 klarade man mer än fyra av fem. För förstabesök är minskningen likartad, om än från en högre nivå.

– Det är bara att konstatera att vi inte nått upp till de ambitioner vi själva har, säger hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg.

Enligt henne är det framför allt för utprovning av hörapparater samt för vissa åtgärder inom ÖNH som köerna växer.

– I volym är det kanske 25 procent av totalen, så det får väldigt stort genomslag. Men det är inget generellt problem överallt och vi jobbar selektivt med de här områdena nu, så vi förväntar oss att det under hösten och framåt nästa år ska ske en förbättring.

Ann-Christin Sundberg tillbakavisar att den försämrade tillgängligheten har att göra med att kömiljarden avskaffades.

– Vi har haft otroligt mycket fokus på ekonomin eftersom vi haft en kostnadsutveckling inom vårt landsting kopplat till de problem vi har med rekrytering och ökade kostnader för stafettläkare. Ekonomin har gått före tillgängligheten, men det har egentligen inte haft något med kömiljarden att göra.

Varför tror du att just ni drabbas så hårt?

– Vi har ju en stor press på oss som ett litet universitetssjukhus att klara den nivåstrukturering som genomförts inom cancervården, där vi tar på oss ett större ansvar och därmed får fler prioriterade patienter. När vi inte kan öka resurserna eller jobba mycket smartare måste prioritera och låta det som är minst medicinskt prioriterat vänta, det är en del av förklaringen.