I december förra året beslutade Arbetsmiljöverket om att förelägga Landstinget Dalarna vid vite om 500 000 kronor att förbättra arbetssituationen för läkarna inom primärvården. I beslutet skrev myndigheten att man antingen kunde tillföra personella resurser eller ta bort arbetsuppgifter för att anpassa arbetsbelastningen. Nu, ett halvår senare, gör Arbetsmiljöverket bedömningen att landstinget har vidtagit en rad åtgärder för att komma till rätta med problemen. Bland annat tar sjukhuset hand om vissa återbesök, en prioriteringslista med sex punkter som kan användas vid underbemanning har skapats och arbetsuppgifter har överförts från läkare till andra yrkeskategorier. Men anledning av det har Arbetsmiljöverket därför beslutat att avsluta ärendet och landstinget riskerar inte längre vite.

Daniel Svedin, skyddsombud för Falu primärvård, menar att anmälan till Arbetsmiljöverket gjort att arbetsmiljön hamnat på dagordningen och medfört en del positiva effekter.

– När man lägger ihop ärendet och de åtgärder som arbetsgivaren har gjort kan jag som skyddsombud ändå känna mig nöjd över att vi kommit en bit på väg i arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivaren har uppmärksammat arbetsmiljöproblemen i primärvården i Falun och till viss del börjat lyssnat på den kritik vi framfört. Den ursprungliga anledningen till anmälan var just att arbetsgivaren nonchalerade våra synpunkter och inte hade några förslag på vad man skulle kunna göra för att förbättra arbetsmiljön för distriktsläkarna, säger han.

Bland annat har antalet ST-läkare ökat från 14 till 20 på ett och ett halvt år, man har också undvikit att dra ner på stafettläkare och det har blivit en ökad facklig närvaro i arbetsmiljöfrågor, menar han.

– Vi är på rätt väg, även om det finns en hel del kvar att göra. Det har skett små förbättringar som jag ändå tycker är värdefulla och ger hop för framtiden. Jag tycker inte heller att man ska underskatta signalvärdet i en sån här anmälan, det sänder ut signalen att kommande generationers distriktsläkare inte kommer att acceptera en sån arbetsmiljö som våra föregångare har haft, säger Daniel Svedin.

Enligt en enkät som Daniel Svedin gjort bland både ST-läkare och färdiga allmänläkare i Falun svarade 54 procent att man inte kände till den prioriteringslista som arbetsgivaren hänvisar till i sitt svar till Arbetsmiljöverket. Där framkom också att 57 procent fortfarande känner att man inte hinner fullgöra sitt arbete under en normal arbetsvecka.

– Det är trist att det fortsatt ska vara så för en distriktsläkare, att man inte ska orka jobba heltid utan måste gå ner i arbetstid för att orka med sitt jobb. Så tycker inte jag att det ska vara. Det är min målsättning att man som distriktsläkare i framtiden faktiskt kan arbeta heltid och känna att man gör ett fullgott jobb, säger Daniel Svedin.

Läs tidigare artiklar:

Skyddsombud i Falu primärvård: Skönt att få stöd av en myndighet

För hög arbetsbelastning för läkarna i Falu primärvård

Landstinget Dalarna vill begränsa arbetsuppgifterna i primärvården

Läkarbrist slår hårt mot Falun