På sin hemsida skriver Ekot att källor uppger att landstinget inte kommer att förlänga sitt avtal med Vidarkliniken. Utan vårdavtal kan patienter i slutänden bli tvungna att betala själva för sin vård på kliniken. Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Stockholms läns landsting, vill inte bekräfta uppgiften men konstaterar att en granskning av Vidarklinikens verksamhet visar på »stora brister«. 

– Man grundar inte sin verksamhet på skolmedicin utan det är alternativmedicin som dominerar. En annan brist är journalföringen. Det kan låta byråkratiskt men det handlar om patienternas säkerhet, säger Anna Starbrink.

När det gäller avtalet med Vidarkliniken är ett besked på väg.

– Vi kommer att ge besked i närtid, de närmaste dagarna, säger Anna Starbrink.

Enligt Ekot uppger Vidarkliniken att bristerna i journalföringen är åtgärdade.

Vidarkliniken har enligt ett undantagsbeslut rätt att erbjuda antroposofisk (naturbaserad) läkemedelsbehandling, utan Läkemedelsverkets godkännande.

På regeringens sammanträde i dag, torsdag, väntas ett beslut om undantaget ska förlängas eller upphävas.