Åklagaren yrkar att skolläkaren döms till spridning av barnpornografiskt material i större omfattning än vad tingsrätten kom fram till. Hon yrkar också att läkaren döms till ett längre fängelsestraff än de fyra år som tingsrättsdomen gav.

Skolläkaren använde ett datorprogram för att ladda ner barnpornografiskt material som gjorde att filerna automatiskt blev tillgängliga för andra användare att ladda ner, skriver åklagaren. Därigenom blev allt material som läkaren hade i sin dator vid något tillfälle under kortare tid tillgängligt för andra. »Även om det i efterhand inte går att säga något om hur stor den faktiska spridningen varit, så måste det anses styrkt att han gjort ett mycket större antal filer än 334 stycken tillgängliga för andra«, skriver åklagaren.

Det var 334 filer som den schweiziska polisen, som uppmärksammade svensk polis på läkaren, lyckades ladda ned.

Åklagaren anser att straffvärdet för de gärningar som han dömts för är högre än det tingsrätten kom fram till.

Åklagaren yrkar också att hovrätten dömer ut högre skadestånd till 18 målsägande än vad tingsrätten kom fram till, liksom att även de fyra skolsköterskor som fotograferades utan att veta om det i samband med undersökningarna av barnen, ska få skadestånd. 

Tidigare har försvaret överklagat tingsrättens dom och begärt att läkaren ska försättas på fri fot.

Läs mer:

Skolläkaren överklagar sin dom

Läkaren döms till fyra års fängelse