Distriktsläkarföreningen, DLF, hade bjudit in en panel som fick måla upp sin vision för hur primärvården skulle bli starkare. För att inte hamna i gamla upptrampade debattspår var tre ord tabu: digitalisering, patientcentrering och allmänläkarbrist.

Uppgiften gav anledning till ödmjukhet, menade Fredrik Lennartsson, generaldirektör för Myndigheten för vård och omsorgsanalys, ty »många har försökt lösa primärvårdens problem, och ungefär lika många har misslyckats«. Sedan slog han fast att ett problem i dag är definitionen av primärvården i hälso- och sjukvårdslagen, som innebär att den ska leverera allt till alla förutom det som någon annan kan göra. Ett omöjligt uppdrag menade han:

– Bort med begreppet primärvård, bort med befolkningsperspektivet och in med patienter och patientgrupper. Börja utforma primärvården utifrån olika gruppers specifika behov, sa Fredrik Lennartsson, som passade på att såga förslaget i utredningen »Effektiv vård« att man ska behöva remiss från primärvården för att komma till akutmottagningen. Det är inget som höjer primärvårdens status, eller – med marknadsföringsjargong – dess värdeerbjudande.

– Det gör att man tvingas att gå dit för att komma till någon annan som faktisk kan göra något.

Marina Tuutma, vice ordförande i DLF, trodde dock inte på idén att segmentera primärvården efter diagnoser.

– Tyvärr kommer inte patienter med »diabetes« eller »KOL« skrivet i pannan, utan man kommer med symtom, som ont i huvudet eller hosta.

Maritha Sedvallsson från Astma- och allergiförbundet trodde inte heller att det vore bra att dela upp vården.

– Jag hör ju att så länge man är inom barnsjukvården finns det en helhetssyn som man är nöjd med. Men när man blir 16 eller 18 kastas man ut och blir en mage eller en lunga.

Marina Tuutmas vision var en primärvård där man som läkare är uppdaterad på den senaste forskningen, kan jobba förebyggande, stötta patienternas självständighet och integritet och erbjuda trygghet och kontinuitet.

­– Därför behövs en nationell reform. För att ge trygghet måste man kunna lista sig hos en enskild läkare. Och man ska få betalt för det arbete man gör. Ersättningen ska ses som en investering i invånarnas hälsa.

Niklas K Sandström (M), oppositionslandstingsråd i Västerbotten, berättade om en särskild vision för primärvården som vuxit fram i hans landsting.

– Vi har talat om att flippa läkarutbildningen från att vara så extremt sjukhustung. Varför kan man inte ha primärvården som grund för utbildningen? Vi har tagit fram ett handlingsprogram med SKL för att köra en pilot, men det har visat sig vara svårt att komma fram politiskt eftersom utbildningsdepartementet inte alla gånger talar med socialdepartementet.

För Göran Modin, affärsområdeschef för primärvård och rehabilitering vid Praktikertjänst, handlade visionen bland annat om en primärvård som arbetar mindre sekventiellt och är bättre på att differentiera:

– Vissa patienter kanske det är helt relevant att möta på en skärm, andra kan man behöva sitta med i en och en halv timme tillsammans med både psykolog och fysioterapeut.