2 373 män som har sex med män svarade på enkäten om vad som kan motiverera respektive fungera som barriärer för hiv-testning. Av dem hade 623 aldrig testat sig.

De främsta anledningarna till att aldrig ha testat sig var att männen inte upplever att de har behov av det, att de inte tagit några risker eller att de lever i ett monogamt förhållande, enligt ett pressmeddelande från Folkhälsomyndigheten.

Rädsla för att bli igenkänd på mottagningen och oro för att få ett dåligt bemötande eller för att personalen ska bryta sin tystnadsplikt spelar också in.

– Många av de uppsökande preventiva insatser som görs av ideella organisationer och landsting i dag har alltså betydelse för att vilja hiv-testa sig, säger Kristina Ingemarsdotter Persson, utredare vid enheten för hälsa och sexualitet vid Folkhälsomyndigheten och doktorand vid Karolinska institutet, i pressmeddelandet.

Resultaten av undersökningen har publicerats i den vårdvetenskapliga tidskriften Journal of Clinical Nursing [Persson, KI, et al. Journal of Clinical Nursing. Epub 2 maj 2016. doi: 10.1111/jocn.13293].