Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att genomföra en nationell befolkningsstudie med fokus på området sexuell och reproduktiv hälsa samt rättigheter. Syftet med kartläggningen är att förbättra förutsättningarna för ett effektivt folkhälsoarbete, och enligt regeringen var det 20 år sedan en motsvarande studie gjordes. Folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström skriver i dag på DN Debatt att studien också syftar till att »ge oss kunskapen för att kunna diskutera sex i ett politiskt perspektiv på ett mer positivt och otvunget sätt«.

– Sex är ett område som starkt påverkar människors hälsa, och då kan vi inte bara prata om sådant som exempelvis könssjukdomar utan också om det som är positivt och lustfyllt med sex, säger han i ett pressmeddelande från regeringen.

Folkhälsomyndigheten ska utifrån resultatet göra fördjupande studier inom områden eller på grupper som är särskilt utsatta och som behöver riktade hälsofrämjande insatser. Studien, som kommer att redovisas på både nationell och regional nivå, ska genomföras i samråd med både relevanta myndigheter och berörda förbund eller organisationer.

Senast den 1 juni 2019 ska uppdraget slutredovisas och en delredovisning ska lämnas 31 maj 2018.