Som Läkartidningen tidigare berättat har SVT Nyheter i en pågående granskning av hyrläkarsystemet hittat cirka 70 fall från de senaste tre åren där antingen Inspektionen för vård och omsorg, IVO, eller vårdgivaren själv i sin lex Maria-anmälan sett att det finns ett samband mellan inhyrning av vårdpersonal och en vårdskada/patientosäker situation.

SVT berättar nu att primärvården i östra Skåne bara sedan i höstas gjort fyra anmälningar om personal som kan vara en risk för patientsäkerheten – tre av dem som anmälts är hyrläkare.

I ett av fallen hade hyrläkaren, när denna anmäldes som en patientfara, redan hunnit få ett nytt uppdrag på en privat vårdcentral som drivs av Capio. Detta trots att det då fanns lex Maria-anmälningar mot läkaren.

Stefan Bremberg, chefläkare vid Capio, säger till SVT att han ska låta utreda saken, men att Capio inte blivit informerat om anmälningarna av Läkarleasing, företaget som i sin tur hyrt ut läkaren.

Läkarleasings informationschef Filip Prpic säger till SVT att företaget kontrollerar varje läkare en till två gånger i halvåret, och vd Roger Jakobsson skriver i mejl till SVT att Läkarleasing alltid följer avtalen med sina kunder, men att han avböjer ytterligare kommentarer med hänvisning till sekretess.

Såväl lex Maria-anmälningarna som riskanmälningarna mot hyrläkarna utreds för närvarande av IVO.

Läs mer:

Kraftigt ökade kostnader för inhyrd vårdpersonal