Under en inspektion, den 22 juli, kunde Arbetsmiljöverket konstatera att det finns ett antal brister på Mälarsjukhuset som man nu kräver ska åtgärdas.

I inspektionsmeddelandet skriver Arbetsmiljöverket att avdelning 82, diabetes–geriatrik, sedan förra sommaren haft överbeläggningar och hög arbetsbelastning. Nu ställer myndigheten krav på att arbetsgivaren ska redovisa hur man ska förhindra att arbetstagare inte drabbas av ohälsa på grund av situationen.

En av bristerna som nämns i inspektionsmeddelandet är att det på Mälarsjukhuset saknas rutiner för att fånga upp och utreda tillbud. Även psykosociala frågor som stress och psykisk överbelastning ska tas upp som tillbud och myndigheten skriver att patientrelaterade ärenden – till exempel att patienter fått panikångest på grund av överbeläggningar, att patienter placerats i förråd, bibliotek eller korridor – ska anmälas som tillbud om det påverkar arbetstagarnas arbetsmiljö.

Arbetsmiljöverket kunde också identifiera brister i fördelningen av arbetsuppgifter som påverkar arbetstagarnas och chefernas arbetsmiljö. Bland annat är strukturen för vad som ska göras under dagen och av vem otydlig.

Åtgärdas inte bristerna kan Arbetsmiljöverket komma att besluta om ett föreläggande eller förbud. Den 22 september görs återbesöket.

Läkartidningen har tidigare skrivit om situationen vid kirurgkliniken på Mälarsjukhuset, där man också drabbats hårt av överbeläggningar.

Läs tidigare artiklar:

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Överbeläggningarna ökade första halvåret