Mannen drogade kvinnan och höll henne inspärrad i en ljudisolerad bunker i fem dagar.

IVO skriver i sin anmälan att läkaren genom brottet »tveklöst missbrukat det förtroende som allmänheten har rätt att hysa till en legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården«. IVO har inga uppgifter om att läkaren i övrigt har brister i sin yrkesutövning.

Läs mer:

Dömd för människorov riskerar leg

Svea hovrätt sänker straffet för läkare dömd för människorov

Tio års fängelse för människorov