Patientsäkerheten har dock inte äventyrats, enligt IVO:s Helen von Sydow, som fattade beslutet om kritik.

–Det är inte en person som kommer rakt in från gatan. Även om han inte har haft den formella kompetensen så har han haft den reella kompetensen, säger hon till tidningen Bohusläningen.

Läkaren, som kom från ett land utanför EU/EES-området, ansökte i juli 2014 om svensk läkarlegitimation. Socialstyrelsen beslutade att han skulle genomgå ett medicinskt kunskapsprov i december samma år. Läkaren fick under tiden praktik på NU-sjukvården genom Arbetsförmedlingen  och begärde i juni 2015 att istället för kunskapsprov få genomföra provtjänstgöring. I ansökan till Socialstyrelsen fanns ett utlåtande om yrkeskompetensbedömning där det framgick att läkaren bland annat hade haft mottagning och opererat, allt under handledning.

Verksamhetschefen vid mottagningen anger i sitt svar till IVO bland annat att läkaren auskulterade på mottagningen under hösten. Våren därpå genomgick han yrkeskompetensbedömning i Arbetsförmedlingens regi. Initiativet kom från en person utanför organisationen som sade sig ha kontrollerat regelverket. Läkaren skulle enligt detta anses som motsvarande en läkarkandidat på termin åtta som under handledning kunde utföra allt som ingår i yrket. Läkaren var aldrig ensam med en patient och det fanns ingen risk för patientsäkerheten, enligt yttrandet.

Enligt patientsäkerhetslagen får enbart den som har legitimation eller genomgår föreskriven praktisk tjänstgöring utöva läkaryrket. IVO kritiserar nu NU-sjukvården för att man inte försäkrade sig om att läkaren hade läkarlegitimation eller särskilt förordnande som läkare från Socialstyrelsen.

Eftersom NU-sjukvården fortsättningsvis inte kommer att erbjuda yrkeskompetensbedömning utan att få godkännande från Socialstyrelsen vidtar inte IVO några ytterligare åtgärder och avslutar ärendet med kritik.