Den redan svåra arbetsmiljön vid BUP riskerar att förvärras under sommaren på grund av underbemanning, skrev huvudskyddsombudet Anna Rask-Andersen, vice ordförande i Upplands allmänna läkarförening, i ett brev till arbetsgivaren i slutet av maj och yrkade att åtgärder skulle vidtas enligt Arbetsmiljölagen.

Huvudskyddsombudet beskrev då en arbetsmiljö under sommaren med mycket stress, hög arbetsbelastning på grund av underbemanning, bemanning med oerfarna timvikarier och frekventa natt- och helgjourer.

Enligt brevet har arbetsmiljön under lång tid varit pressad bland annat på grund av ett påtagligt ökat tryck från asylsökande som mår psykiskt dåligt och mottagningar som försummats. Flera läkare på BUP har både fysiska och psykiska stressymtom och personal har sagt upp sig på grund av arbetssituationen, skrev huvudskyddsombudet.

Eftersom situationen en månad efter yrkandet till arbetsgivaren inte förbättrats begär nu huvudskyddsombudet att Arbetsmiljöverket prövar om föreläggande eller förbud enligt Arbetsmiljölagen. »Arbetsmiljön är fortfarande mycket ansträngd. Situationen beskrivs som närmast kaotisk«, skriver hon i sin begäran.