Ärendet handlar om en autofrys, det vill säga en frys för förvaring av biologiska prov, som upphandlades som en del i omvandlingen av biobanksverksamheten i Stockholms läns landsting. Frysen kostade över två miljoner kronor, vilket överstiger direktupphandlingsgränsen på 505 800 kronor för 2015, men någon annonsering av upphandling gjordes aldrig. Anledningen, menar Karolinska universitetssjukhuset, är de undantagsbestämmelser som finns för direktupphandling där det av tekniska skäl inte finns någon annan leverantör som kan erbjuda samma produkt eller tjänst.

I ett pressmeddelande från Konkurrensverket säger myndighetens ställföreträdande generaldirektör Kristina Geiger att »detta undantag kan inte användas i detta fall eftersom det finns flera leverantörer som kan erbjuda motsvarande produkter«.

Konkurrensverket menar därför att Karolinska universitetssjukhuset gjort sig skyldigt till otillåten direktupphandling. Kravet att sjukhuset ska betala böter/upphandlingsskadeavgift på 200 000 kronor ligger nu hos Förvaltningsrätten i Stockholm.

Ärendet är en del i ett pågående projekt hos Konkurrensverket där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas.