Det var i augusti 2014 som fyra läkare vid Karolinska universitetssjukhuset larmade om forskningsfusk och anmälde Paolo Macchiarini för att ha förvanskat resultat i vetenskapliga artiklar. En av de fyra läkarna hade i april samma år blivit anmäld av en nära medarbetare till Paolo Macchiarini för att i en anslagsansökan utan tillstånd ha använt och förvanskat data från Macchiarinis forskargrupp.

Den 1 maj i år begärde den anmälda läkaren att Centrala etikprövningsnämndens (CEPN) expertgrupp för oredlighet i forskning skulle yttra sig i ärendet. Nu begär också KI:s vikarierande rektor, Karin Dahlman-Wright, en sådan bedömning. Hon ber expertgruppen yttra sig över om läkaren i den aktuella anslagsansökan »olovligen har använt data från Paolo Macchiarinis forskargrupp, återgett vetenskapliga resultat från forskargruppen på ett felaktigt sätt, och gett en missvisande bild av sin roll i forskargruppen och av gruppens tillgängliga forskningsmedel«.

I KI:s brev till expertrådet framgår det att läkaren tidigare har bemött uppgifterna i anmälan, att etikrådet vid KI har yttrat sig i ärendet i februari 2015, att läkaren har lämnat synpunkter på etikrådets yttrande och att en advokat har haft rektors uppdrag att bedöma om saken behöver utredas mer.