Bland undertecknarna finns professorerna Yngve Gustafsson, Gunnar Akner, Mats Eliasson och Hans Wingstrand och Sjukhusläkarnas förste vice ordförande Bengt von Zur-Mühlen.

Debattörerna skriver om en påtaglig stress i stora delar av vårdsystemet med bland annat det lägsta antalet vårdplatser per capita på sjukhus i Europa, patienter som skrivs ut från sjukhuset i instabilt skick, läkarbrist inom primärvården och journalsystem som inte är anpassade efter vårdens behov.

Att det blivit så här beror på att man i organisationen av hälso- och sjukvården sneglat på tillverkningsindustrin. Sjukvården har »under ett par decennier utsatts för en tilltagande byråkratisk styrning inspirerad från andra samhällsområden, särskilt tayloristiskt inriktad tillverkningsindustri, med fokus på styrning och flöden«.

Förtroendekrisen inom hälso- och sjukvården kan till stor del förklaras med att besluten, som tas på gruppnivå, utgår ifrån ideologi, partipolitik och förhoppningar, och saknar samband med den praktiska vården och omsorgen på individnivå, skriver debattörerna och ifrågasätter hur omfattande organisationsförändringar kan införas utan vetenskapligt underlag och utan systematisk uppföljning.

Med debattartikeln hoppas de få en debatt kring vårdens organisation och styrsystem så att den utformas på evidensbaserad grund och enligt den etiska plattformens principer med ett återupprättat fokus på kvalificerad hälsoanalys, human vård och kontinuitet i mötet mellan personal och patienter.

Läs debattartikeln:

Läkare: »Styrningen i sjukvården har blivit ett hot«