Hur kommer det sig att Läkarförbundet är med i Stockholm Pride?

– Det är ett engagemang som bygger på alla människors lika rättigheter och möjligheter och på att förbundet är starkt för en jämlik vård för alla patienter. Hbtq-gruppen är ju en grupp som behöver uppmärksammas i det sammanhanget.

Ni ska hålla ett seminarium om jämlik vård – får inte hbtq-personer det?

– Det finns rapporter som tyder på att den gruppen har en ökad ohälsa och en obenägenhet att söka vård. Det tror man ofta beror på en rädsla att bli dåligt bemött, eller att man kanske är rädd för att gå till doktorn för att det då kan uppmärksammas att man lever i en samkönad relation eller är transperson. Man uppfattar att vården kanske inte alltid är öppen för hbtq-personers behov.

Då är det viktigt att Läkarförbundet står upp för de här grupperna och visar att vi har ett engagemang i de här frågorna. Och vi tror att man behöver arbeta med bemötandet som en del i detta.

Det är det seminariet tangerar, hur maktstrukturen ser ut i läkar–patientmötet och hur den påverkas om patienten är hbtq. Vi har en panel med personer som är duktiga på området men vill också använda publiken för att få tips och idéer och kanske nya tankar kring vad vi kan jobba vidare med.

Är det särskilda situationer eller åkommor som gör att hbtq-personer inte får jämlik vård?

– Hbtq-personer får ju alla möjliga åkommor precis som alla andra, man behöver tänka brett och engagera alla delar av sjukvården. Vi tror bemötandet är en viktig del. Om man kan känna att man kan förvänta sig ett gott bemötande när man kommer till hälso- och sjukvården oavsett åkomma, sexuell läggning eller om man är transperson eller queer, så kommer nog patienter att söka vård i den utsträckning de behöver utan att vara rädda för ett dåligt bemötande. Dessutom är det viktigt för ärligheten i patient–läkarmötet att man får den information som man behöver för att kunna fatta korrekta medicinska beslut. Det bygger ju på förtroendet mellan läkare och patient, och då behöver vi göra allt vi kan som läkare för att se till att förtroendet är högt.

Tror du att läkare skiljer sig från befolkningen i övrigt när det gäller attityden mot hbtq-personer?

– Sjukvården är en verksamhet som ska föregå med gott exempel, det gäller ju liv och hälsa och det är något som alla har rätt till oavsett om man är hbtq-person eller inte. Det vi har tittat på är diskriminering av medarbetare och där har vi rapporter som visar att det ser ut ungefär som i övriga samhället.

En undersökning som Sylf gjorde 2013, med uppföljning 2014, visar att en av tre underläkare upplevde sig diskriminerad under sin tjänstgöring. Men finns det sådana strukturer att medarbetare blir diskriminerade är ju risken uppenbar att attityderna spiller över på patientbemötandet, därför är det väldigt viktigt att arbeta brett mot diskriminering.

Ska du själv gå i Prideparaden på lördag?

– Absolut! Det är tredje gången Läkarförbundet har närvaro under Pride, men det är första gången jag själv har möjlighet att vara med i själva paraden, det känns jättekul! Vi ska träffas vid Norr Mälarstrand på Kungsholms torg vid tolvtiden, håll utsikt efter Läkare på Pride-flaggan och så samlar vi de olika delarna av vår organisation och går under gemensam flagg på paraden. 

Läs mer

Läkarförbundet på Stockholm Pride