I slutbetänkandet »En översyn av tobakslagen – Nya steg mot ett minskat tobaksbruk« lämnar Tobaksdirektivsutredningen förslag på hur bruket av tobak ska minska. Bland annat föreslås en tillståndsplikt för försäljning av tobak, en utvidgning av rökförbudet och ett förbud mot exponering av tobaksvaror i butiker. Läkarförbundet tillstyrker majoriteten av utredningens förslag, men skriver också i remissvaret att man starkt beklagar avsaknaden av ett förslag om neutrala tobaksförpackningar. Förbundet menar att förpackningarna ska ses som kommersiell reklam och att förseningen av neutrala tobaksförpackningar »ligger helt i tobaksindustrins intresse på bekostnad av våra barns hälsa«.

Gällande ett utökat rökförbud anser förbundet att detta ska omfatta alla områden runt sjukhus och primärvård, och menar också att det behövs en tydlig regel för hur långt från entréer som rökförbudet ska sträcka sig.

Läkarförbundet påpekar också att även e-cigaretter bör omfattas av exponeringsförbudet, eftersom reklam för dessa kan undergräva förbudet mot reklam för cigaretter. Man vill också att Folkhälsomyndigheten får möjlighet att förbjuda smaktillsatser i snus som kan vara lockande för barn.

Läkarförbundet ser också positivt på förslag till lagändringar gällande elektroniska cigaretter, bland annat förbud mot e-cigaretter i rökfria miljöer och en åldersgräns, som lämnas i en särskild promemoria. Dock anser förbundet att e-cigaretter utan nikotin så långt det är möjligt ska omfattas av samma bestämmelser som de med nikotin. Det gäller också att smaker, såsom godissmaker, bör förbjudas även för e-cigaretter.