SvD har tagit del av en filmsekvens som sägs visa att den tidigare vd:n för det företag som tillverkade den bioreaktor där de syntetiska luftstruparna förbereddes var med på en av operationerna på Karolinska universitetssjukhuset. Filmen påstås visa hur vd:n tar bilder av operationsförloppet.

Källor uppger till SvD att vd:n endast var närvarande när patienten var sövd och att det saknades medgivande från patienten. Det betyder att den vårdanställda som lät honom närvara kan ha brutit mot offentlighets- och sekretesslagens regler om tystnadsplikt.