– Jag blev förvånad över hur många brister som fanns i den, säger Eva Ekblad, professor vid Lunds universitet, till TT enligt flera svenska medier.

Eva Ekblad har, på uppdrag av expertgruppen för oredlighet i forskning vid CEPN (Centrala etikprövningsnämnden), granskat en artikel där Paolo Macchiarini är huvudförfattare och som publicerades i Nature Communications 2014. Artikeln handlar om transplantation av odlade matstrupar hos råttor. Den anmäldes för forskningsfusk redan 2014 och har tidigare granskats, men den gången friades Paolo Macchiarini för forskningsfusk av Karolinska institutet.

Eva Ekblad menar att Paolo Macchiarini är skyldig till oredlighet i flera avseenden. 

– Vi får till exempel inte ut rådata som man måste lämna ut och vi får inte ut försöksdjursjournalerna, säger Eva Ekblad till TT.

Eva Ekblads yttrande skickas nu, enligt TT, till berörda i ärendet som får svara på det. Sedan kommer expertgruppen för oredlighet i forskning att lämna ett slutligt yttrande till Karolinska institutet.