Myndigheterna ska föreslå samverkansarenor nationellt och regionalt och hur de kan utvecklas långsiktigt, enligt ett pressmeddelande från regeringen. Det handlar om samverkan mellan alla relevanta aktörer inom vård, utbildning och arbetsmarknad. Och samverkan ska syfta till att »utbilda, rekrytera och behålla rätt utbildad personal« och nyttja personalens kompetens.

De två ministrarna i pressmeddelandet:

– Kompetensförsörjningen är avgörande för att vi ska kunna förbättra vården, och samverkan mellan alla inblandade aktörer är avgörande för att klara kompetensförsörjningen. Nu ska vi föra vidare de samtal jag och regeringen har fört det senaste året till en mer långsiktig arena, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

– Mer samarbete behövs för att trygga kompetensförsörjningen till hälso- och sjukvården. Genom en gemensam faktagrund och ökad samverkan kommer det bli lättare att anpassa antalet utbildningsplatser och utbildningarnas innehåll på både kort och lång sikt, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.