Det krävs fortfarande höga poäng för att komma in på läkarprogrammet på Karolinska institutet. Foto: Erik Cronberg/Karolinska institutet

Lägst poäng för att bli antagen till läkarprogrammet när det gäller antagning från gymnasiebetyg behövs i Örebro och så har det varit de senaste tre åren, även om poängen höjts något jämfört med hösten 2015 i BI och BII (förklaring i Fakta, nedan). Örebro har också krävt lägst poäng  i högskoleprovsgruppen, förutom 2015 då poängen för Umeå låg lägre, se Tabell.

Högst poäng i urvalsgrupperna BI och BII, 22,5, vilket är maxpoäng, krävs för att komma in på läkarutbildningen på Karolinska institutet och universiteten i Lund och Uppsala.

Även till Umeå universitet krävs 22,5 i gruppen BI, vilket är en rejäl höjning jämfört med hösten 2015, då det krävdes 22,1 för att bli antagen där. Den siffran var i och för sig en dipp från hösten 2014, då det krävdes 22,3 poäng. I övriga urvalsgrupper har poängen sjunkit eller varit samma som förra hösten i Umeå.

I Uppsala är det oförändrade siffror i samtliga urvalsgrupper om man jämför med hösten 2015. Det innebär högsta poäng, 22,5, om man söker på de äldre betygen, och 22,19 om man hör till den tillfälliga gruppen BIex (se Fakta). I den gruppen har poängen sjunkit för Karolinska institutet, från 22,34 hösten 2015 till 22,24 i år. Högst poäng i den urvalsgruppen, 22,29, krävs för att bli antagen till läkarprogrammet i Lund.

I Linköping har meritvärdet som krävs sjunkit något i BIex och BII, men höjts något i BI jämfört med föregående år.

Söker man på högskoleprovet är det lättast att komma in på universiteten i Uppsala och Örebro. Där krävs det 1,7 i resultat efter första antagningsomgången. Svårast att komma in på högskoleprovet är det i Lund, där det krävs 1,85, samma resultat som universitetet haft de senaste antagningarna till höstterminen. Det har blivit något lättare att komma in genom högskoleprovskvoten på Karolinska institutet, där sjönk poängen från 1,85 hösten 2015 till 1,8 i år.

För att bli antagen utifrån prov och intervjuer till Karolinska institutet krävs 55 i poäng, vilket är oförändrat jämfört med förra året. Den gruppen har 54 av de 230 platserna på läkarprogrammet.

I folkhögskolekvoten krävs som tidigare maxpoängen 4 på studieomdömet på samtliga utbildningsorter.

 

Läs mer:

Söksida för antagningsstatistik

Fakta.

Alla platser till en utbildning på grundnivå fördelas så att minst en tredjedel av platserna går till sökande med betyg från gymnasiet eller studieomdöme från folkhögskola och minst en tredjedel till sökande som gjort högskoleprovet.

Utöver det får högst en tredjedel av platserna tillsättas utifrån de förutsättningar eller urvalsgrunder som varje universitet eller högskola beslutat om. Olika lärosäten har olika alternativa urval. I Umeå tilldelas en tredjedel av platserna i flera alternativa urvalsgrupper, varav den största, AUI, utgår från gymnasiebetyg och högskoleprov. Karolinska institutet har en tredjedel av platserna i urvalsgruppen PIL, där studenterna antas utifrån prov och intervjuer.

Bland de sökande som har gymnasiebetyg görs urvalet i tre grupper: Betygsgrupp I, Betygsgrupp BIex, Betygsgrupp II. BIex är en egen tillfällig urvalsgrupp för dem med bokstavsbetyg A–F och den används sista gången vid antagningen till våren 2017. Antagningspoängen för dessa sökande är oftast lägre än för sökande med betyg satta i betygsskalan MVG–IG, vilket visar att det blivit svårare att få maxbetyg i det nya systemet. I urvalsgrupp BII har de flesta kompletterat sina betyg på komvux, men där ingår även bland annat sökande med utländsk gymnasieutbildning.

Källor: Antagning.se  och de olika lärosätenas egna webbplatser.

Lägsta antagningspoäng till läkarprogrammet, urval 1, 2014–2016
Urvalsgrupp201620152014
BI21,85 (Örebro)21,8 (Örebro)21,93 (Örebro)
BIex21,72 (Örebro)21,75 (Örebro)21,93 (Örebro)
Högskoleprov1,7 (Örebro, Umeå1,7 (Umeå)1,75 (Örebro, Umeå)