Den som ertappas med fusk på högskoleprovet stängs av från att delta i provet under två år, vilket motsvarar fyra provtillfällen. Det beslutade regeringen i dag, genom en ändring i högskoleförordningen som träder i kraft den 2 augusti i år och alltså gäller vid nästa provtillfälle i oktober.

Regeringen beslutade också om en förordningsändring som ger Universitets- och högskolerådet, UHR, utökade befogenheter i arbetet mot fusk vid högskoleprovet. UHR kan till exempel ställa krav på att provet görs »på heder och samvete« och enligt UHR:s föreskrifter. Detta skulle, enligt regeringen, öka möjligheterna att bedöma fusk som brott.

– Målet är att stoppa pågående fusk vid provtillfällena, men också att avskräcka dem som funderar på att bryta mot reglerna. Fusk ska få konsekvenser, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, i ett pressmeddelande från regeringen.

I februari i år återkallade UHR nio resultat från högskoleprovet på grund av fusk. Fem av de berörda hade börjat på läkarprogrammet vid Karolinska institutet och fick lämna utbildningen där.

Läs mer:

Studenter får lämna KI efter fusk

Att motverka fusk bland studenter