Christer Norman arbetar deltid som informationsläkare i Stockholms läns landsting. Foto: Kari Kohvakka

Vårdcentralerna i Stockholms län kan sedan mitten av 1990-talet kostnadsfritt få oberoende information om till exempel nya läkemedel eller statistik kring den egna vårdcentralens receptförskrivning. Att informationen är välkommen framgår av kommentarerna till enkäten: ”Det är viktigt att få oberoende information” är det flera som skriver.

Läkare som bjuds på måltider av läkemedelsföretag skriver ut fler recept på läkemedel från företaget som bjudit. Det visar ny amerikansk forskning som nyligen presenterades i JAMA Internal Medicine. Det är för att stävja denna typ av påverkan som Lagen om läkemedelskommittéer kom 1996, och informationsverksamheten, som sköts av avdelningen Stöd för evidensbaserad medicin, enheten medicinsk fortbildning i Stockholms läns landsting, är en följd av detta beslut.

Fortbildningen ges av informationsläkare eller informationsapotekare som åker ut till vårdcentralerna, vilket innebär att samtliga läkare och även annan sjukvårdspersonal har möjlighet att få informationen.

Samtliga 195 vårdcentraler fick enkäten utskickad till sig. Bara hälften deltog, men det tycker Christer Norman, som arbetat som informationsläkare sedan slutet av 1990-talet, inte är oväntat.

– När landstinget skickar ut enkäter brukar det vara mellan 50 och 70 procent som svarar.  Svarsfrekvensen är ganska låg vad vi än frågar om, och det är ett tecken på hur pressat det är på vårdcentralerna i dag, säger han.

Han arbetar ett par dagar i veckan som informationsläkare och har ett 20-tal vårdcentraler som han brukar åka ut till ett par gånger per år. När informatörerna sätter ihop informationen använder de dels offentliga register över läkemedelsförskrivning, dels journalspecifika data om till exempel blodtrycks- och diabetes. De kan också jämföra läkemedelsförskrivningen för olika vårdcentraler i samma område.

– Att vi kan koppla ihop diagnoser med läkemedelsförskrivning är ganska nytt och det har gjort att våra besök blir mycket intressantare, säger han. 

Enkäten

Samtliga vårdcentraler, 195 stycken, i Stockholms län fick enkätundersökningen. 47 procent eller 91 svarade. Av dem hade 86 stycken haft besök av en informationsläkare eller informationsapotekare under 2015. 

De flesta vårdcentraler hade haft fyra besök eller färre under 2015, och nästan samtliga avsatte en timme eller mer än en timme till besöket. 

Enligt utvärderingen, som blev klar i början av 2016, var det sammantagna medelbetyget 5,35 på en sexgradig skala. På de flesta frågor i enkäten gav över 90 procent av dem som svarade antingen en femma eller en sexa på en sexgradig skala, där sex betydde mest nöjdhet. Den fråga som vårdcentralerna var minst nöjd med var möjligheten att påverka innehållet, där gav 75 procent av de svarande något av de två högsta betygen.

Några kommentarer:

”Väldigt bra att det sker på plats i verksamheten.”

”Hjälper verksamheten att analysera det egna förskrivandet samt delger nyheter som är viktiga för verksamheten.”

”Det är bra att alla tillsammans kan diskutera och reflektera över resultat i den egna verksamheten.”