Incidensen för hiv var som högst 1997 då 3,3 miljoner infekterades av viruset. Därefter minskade den ganska snabbt och har sedan 2005 legat relativt stabilt på 2,5–2,6 miljoner per år. Det visar en studie från Global Burden of Disease collaborative network (GBD 2015), publicerad i Lancet HIV den här veckan. Variationen är dock stor mellan länder. Även om incidensen globalt var lägre 2015 än 2005, så ökade den under perioden i 74 länder, bland annat Ryssland, Kambodja, Mexico, Egypten och Pakistan. De högsta incidenserna finns dock i södra Afrika, där 1 procent av befolkningen i Botswana, Lesotho och Swaziland smittas per år.

Dödligheten i hiv/aids minskade enligt studien från 1,8 miljoner 2005 till 1,2 miljoner 2015, och antalet personer som lever med infektionen har ökat stadigt och var 2015 38,8 miljoner.

Andelen smittade som får antiretroviral behandling har också ökat påtagligt, bland män från 6,4 procent 2005 till 38,6 procent 2015 och bland kvinnor från 3,3 till 42,4 procent under motsvarande period. 

Forskarna konstaterar att den minskade dödligheten i hiv/aids, genom ökad tillgång till antiretroviral behandling och prevention av mor-till-barnöverföring av viruset, varit en enorm framgång. Samtidigt påpekar de att incidensen av nya infektioner det senaste decenniet bara minskat långsamt och att det krävs kontinuerliga insatser från regeringar och internationella organ om FN:s mål att stoppa hiv-epidemin till 2030 ska nås.

Länk till artikeln:

GBD 2015 HIV Collaborators. Estimates of global, regional, and national incidence, prevalence, and mortality of HIV, 1980–2015: the Global Burden of Disease Study 2015. Lancet HIV. Epub 19 jul 2016. doi: 10.1016/ S2352-3018(16)30087-X