I manifestationen krävs bland annat en hållbar arbetsmiljö för alla professioner i vården, tid för återhämtning vid natt- och skiftarbete, adekvat löneutveckling och lika vård för alla enligt sjukvårdslagstiftningen. Inbjudan att delta har gått ut i sociala medier och hittills planeras demonstrationer på 13 orter i landet, enligt Päivi Vilkkavaara, som är en av inititivtagarna.

– Vi hade inte förväntat oss en så bra respons, det är fler och fler som ansluter sig, och det finns ett stort intresse från media att skriva om det. Alla yrkeskategorier är med, allmänheten och patientföreningar – man märker att det här är något som svenska folket tycker är angeläget, säger hon.

Pälle Hedman, biträdande överläkare på SÖS-dialysen i Stockholm, är med i planeringsgruppen.

– Jag är med för att jag ser hur sjuksköterskorna går på knäna, de har ingen löneutveckling och det är stor omsättning på personal. Det känns som om hela systemet håller på att haverera. Inte minst dialysenheterna är drabbade, men bristerna ses ju över allt i Sverige. Nu arbetar det till och med hyrläkare på aktumottagningarna i Stockholm. Landstingen dräneras på kompetent personal.

– Jag känner stor oro för vad som nu sker med vår gemensamt finansierade sjukvård. Det pågår systematiska upphandlingar och många verksamheter läggs ut på entreprenad, säger han.

Att läkarna jämfört med sjuksköterskorna varit tysta är något som måste ändras på, tycker han.

– Vi måste alla yrkeskategorier tillsammans visa att vi vägrar delta i fortsatt demontering av vården. Det är nog nu! 

Päivi Vilkkavaara arbetar mestadels i Norge sedan två år tillbaka.

– Det finns ju verksamheter som fortfarande fungerar bra, men generellt finns det inte möjligheter i Sverige i dag att ge den vården som jag skulle önska ge och kan stå för. I Norge satsar man mer på personal, bemanning och patientsäkerhet.

Vårdförbundet finns i bakgrunden och stöttar manifestationen. Läkarförbundet har valt att inte delta.

– Vi är inte med som organisation. Vi brukar inte delta på det här sättet, men det är bra att sjukvårdsfrågorna engagerar, säger Mattias Eriksson, politisk sekreterare. 

Läs mer:

Evenemanget på Facebook

Samlingssida