Ovanstående framgår av den nationella årsrapporten om cellprovstagning i Sverige under 2015 som publiceras av Nationellt kvalitetsregister för cervixcancerprevention (NKCx).

I ett pressmeddelande framhäver NKCx även att Sveriges första nationella vårdprogram för cervixcancerprevention är föreslaget. Det innebär att Sverige kommer att få evidensbaserade, jämlika, patientsäkra och samlade rekommendationer för ett nytt gynekologiskt cellprovtagningsprogram som blir likvärdigt för alla kvinnor i landet, konstaterar NKCx.

Rapporten:

»Förebyggande av livmoderhalscancer i Sverige«