En baksida av den fortgående subspecialiseringen inom medicinen är att det blir allt svårare att hitta specialistläkare med tillräcklig bredd för att kunna tjänstgöra inom försvaret, där ett fåtal läkare måste kunna handlägga ett stort skadepanorama.

– Vi behöver den breda kompetens som man hade tidigare på utbildningen, förklarar Ann-Sofie Schöön, chef för bemanningsavdelningen på försvarsmedicinskt centrum i Göteborg.

För att tackla detta har Försvarsmakten och Sahlgrenska universitetssjukhuset beslutat om en ny pilotutbildning som startar nästa år. En kirurg, en ortoped och en anestesiläkare kommer att antas till en ST-utbildning med inriktning mot traumatyngd. Huvudutbildare blir Sahlgrenska men under några månader per år kommer ST-läkarna att vara anställda av försvaret, som då kommer att erbjuda särskilda utbildningsblock med inriktning mot traumatung sjukvård, vilket ger ökade möjligheter till traumautbildning.

– Vi har utbildningar redan i dag som vi kommer att modifiera så att det motsvarar akademisk nivå. Vi har bland annat ett upparbetat samarbete med tre akutsjukhus i Sydafrika där vi kommer att lägga en praktikperiod mot slutet av de fem åren, säger Ann-Sofie Schöön.

Försvaret har lång tid haft det tufft att rekrytera framförallt kirurger och anestesiläkare, både till den grundläggande försvarsorganisationen och till internationella insatser. Det finns dock inga krav på att ST-läkarna ska stanna kvar i försvaret när de är färdiga specialister.

– Men vi hoppas att de ska vara intresserade av att vara kvar och medverka i internationella insatser, säger Ann-Sofie Schöön, som berättar att man redan för diskussioner med Karolinska institutet, KI, om att utvidga satsningen.

– Vi kommer att utvärdera efter ett år och faller det väl ut fortsätter vi och kopplar in KI år två.