Regeringen har utsett Håkan Sörman, SKL:s verkställande direktör sedan 2004, till landshövding i Jönköpings län. Han tillträder den 1 oktober. SKL:s arbetsutskott påbörjar direkt arbetet med att hitta Håkan Sörmans efterträdare, skriver SKL på sin webbplats. Ny vd tillsätts av SKL:s styrelse.